نوار نقاله نساجینوار نقاله نساجی

نوار نقاله ای برای انتقال الیاف تولید شده ، الیاف تبدیل شده به نخ ، نخ تبدیل شده به پارچه و سایر بخشهای صنعت نساجی از قبیل : رنگرزی و چاپ بر روی پارچه میباشد.
نوار نقاله صنعت نساجی
کانوایر نساجی
نوار نقاله الیاف
نوار نقاله نخ


نوار نقاله نساجی
شاخه مطلب
 
نوار نقاله صنایع نساجی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

powered by payacms.com