نوار نقاله پارچهنوار نقاله پارچه
نوار نقاله ای مناسب برای ریسندگی ها ، نساجی ها ، چاپ پارچه ، تولید پارچه ، انتقال پارچه ها به انبار .... میباشد .
کانوایر ریسندگی
کانوایر نساجی
نوار نقاله انتقال  پارچه
نوار نقاله حمل پارچه

شاخه مطلب
 
نوار نقاله صنایع نساجی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

powered by payacms.com