نوار نقاله مدولار استیل


نوار نقاله مدولار استیل در صنایع غذایی و صنایع دارویی  و صنایع استریل مانند کلین رومها و کارخانه های تولید نوسیدنی به منظور انتقال مواد و محصولات به قسمتهای بسته بندی و تولید محصول یا انبار یا سردخانه استفاده بسیار زیادی دارد. از نوار نقاله مدولار استیل می توان در موارد زیر و موارد مشابه ساتفاده نمود.

نوار نقاله مدولار استیل

نوار نقاله زنجیر استیل

نوار نقاله استیل ضد زنگ

نوار نقاله مدولار استیل ساده

نوار نقاله مدولار استیل چرخشی

نوار نقاله مدولار انتقال محصولات بهداشتی

نوار نقاله مدولار انتقال در کلین روم

نوار نقاله مدولار صنایع بسته بندی

نوار نقاله مدولار صنایع غذایی

نوار نقاله مدولار صنایع پزشکی

نوار نقاله مدولار استیلنوار نقاله صنایع غذایی و دارویی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها