نوار نقاله انتقال 4 لیتری


نوار نقاله انتقال 4 لیتری یا کانوایر سورتینگ ظروف 4 لیتری مربوط به مایعات و مواد نیمه جامد را می توان در خطوط بسته بندی و قسمت های لیبل زن خطوط تولید به عنوان نوار نقاله سورتینگ و کانوایر انتقال مورد استفاده قرار داد. نوار نقاله 4 لیتری به گونه ایی طراحی گردیده سات تا ظروف 4 لیتری به راحتی و بدون کوچکتریم مشکل بر روی آن حرکت نموده و محصولات را به قسمتهای بعدی برساند. نوار نقاله 4 لیتری را می توان در موارد زیر مورد استفاده قرار داد.

کانوایر سورتینگ 4 لیتری

نوار نقاله ظروف 4 لیتری

نوار نقاله لیبل زن گالن 4 لیتری

کانوایر انتقال 4 لیتری

کانوایر انعطاف پذیر 4 لیتری

نوار نقاله زاویه پذیر دبه

نوار نقاله بسته بندی ظروف 4 لیتری و ظروف مشابه

نوار نقاله تاریخ زن 4 لیتری

کانوایر شمارنده ظروف

نوار نقاله ظروف مایعات

نوار نقاله ظروف روغن و مواد مشابه

نوار نقاله انتقال 4 لیترینوار نقاله صنایع غذایی و دارویی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها