نوار نقاله ترکیبی


نوار نقاله ترکیبی نقاله ایی متشکل از چند نوع نوار نقاله می باشد که به دلیل داشتن چندین نوع از نوار نقاله های به نوار نقاله ترکیبی معروف شده سات . نوار نقاله ترکیبی می تواند شامل نوار نقاله استیل و نو ار نقاله منحنی و نوار نقاله پلاستیکی و نوار نقاله مدولار یا سایر نوار نقاله ها باشد و بیشترین مورد استفاده آنها در فضاهای کوچک یا استفاده بهینه از کلیه فضای تولید می باشد . نوار نقاله منحنی شکل در نوار نقاله ترکیبی را به منظور تغییر جهت مسیر انتقال مواد می توان استفاده نمود همچنین از قسمت مدولار نوار نقاله ترکیبی می توان به منظور آبگیری محصولات بهره گرفت. نوار نقاله ترکیبی را میتوان به سنسورهای تشخیص قطعه و تنظیم سرعت و تنظیم ارتفاع و تاریخ زن و اسپیسر نقاله مجهز نمود . همچنین نوار نقاله های ترکیبی قابلیت تجهیز شدن به لودسل نقاله را دارا می باشند.

 

نوار نقاله ترکیبینوار نقاله صنایع غذایی و دارویی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها