نوار نقاله کارتن


نوار نقاله کارتن به منظور استفاده در جابجایی و انتقال بسته های کارتنی و کیسه ایی در ابعاد متوسط در خطوط تولید و بسته بندی و قسمت های نهایی تولید محصولات مختلف کاربرد دارد. نوار نقاله کارتن به واسطه دیواره های فلزی جانبی خود مانع از خروج کیسه و کارتن های محصولات قابل انتقال خواهد شد.همچنین دیواره های فلزی جانبی نوار نقاله مانع از خارج شدن بسته های سنگین می شود . فروش نوار نقاله بر اساس نیاز تولید کننده و بسته به شرایط محیطی تولید و طول خط مورد نیاز صورت می پذیرد .

 

نوار نقاله کارتننوار نقاله بسته بندی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها