الواتور صنایع غذایی


زد الواتور مورد استفاده در صنایع غذایی یکی از انواع تجهیزات انتقال مواد و تجهیزات جابجایی مواد می باشد که ساختار آن متناسب با شرابط بهداشتی و غذایی در نظر گرفته میشود. در الواتورهای زد شکل مورد استفاده در صنایع غذایی از کاسه های انتقال دهنده پلیمری با گرید صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود. الواتور زد شکل مورد استفاده در صنایع دارویی معمولا از جنس استیل بوده که وظیفه انتقال و جابجایی محصولات را در خطوط تولید دارند.

 

زد الواتور صنایع غذاییالواتور زد شکل | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها