الواتور کاسه ایی اس شکل


کانوایر الواتور اس شکل یا الواتور کاسه ایی اس شکل به منظور انتقال و جابجایی محصولات پودری و گرانولی از سطح زمین به داخل هاپر یا سیلو یا مخزن های مختلف کاربرد دارد . پیشنهادات این نوع کانوایر با الواتور برای مکانهایی می باشد که نیاز  به انتقال مواد از زیر سیلو به داخل مخزن های دیگر نیاز باشد داده می شود . کانوایر الواتور زد شکل یا نقاله اس شکل قاشقکی می توان محصولات زا از یر یک سیلو دریافت و به بالای سیلوی دیگری منتقل نماید.

 

الواتور کاسه ایی اس شکلالواتور زد شکل | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها