الواتور بسته بندی


الواتور زد شکل یکی از تجهیزات انتقال مواد میباشد که به منظور شارژ دستگاه های بسته بندی مختلف کاربرد بسیار زیادی دارد و یکی از تجهیزات جدایی ناپذیر و بالابرهای قاشقکی در دستگاه های بسته بندی و پر کن می باشد . الواتور بسته بندی نام دیگر الواتور زد شکل یا الواتور اس شکل یا الواتور کاسه ایی می باشد که برای انتقال مواد به درون هاپر یا مخازن دستگاه های بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد.الواتورهای زد شکل بیشترین کاربرد را به عنوان الواتور دستگاه بسته بندی و الواتور دستگاه پر کن دارد.

 

الواتور بسته بندی







الواتور زد شکل | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها