الواتور حبوبات


 الواتور زد شکل یا الواتور اس شکل یا زد الواتور را می توان برای انتقال محصولات مختلف و به عنوان الواتور حبوبات و انتقال حبوبات به داخل دستگاه های بسته بدی یا دستگاه های پر کن مورد استفاده قرار داد . الواتور زد شکل را می توان به عنوان : الواتور حبوبات - الواتور برنج - الواتور عدس - الواتور لوبیا - الواتور لپه - الواتور نخود - الواتور سبزی - الواتور هاپر - الواتور ماش - الواتور گندم - الواتور مخزن و موارد دیگر استفاده نمود.

 

الواتور حبوباتالواتور زد شکل | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها